Skip to content
Advokatservice

med substans

Vores advokatkontor har stor erfaring og er dedikeret til at sikre, at dine rettigheder og interesser er beskyttet, uanset om det drejer sig om familieretlige anliggender, selskabs- og erhvervsret, udlændingeret, konkursret, retssager eller strafferet.

Med vores mangeårige erfaring og faglige profil ved vi, hvad der skal til for at sikre vores klienter med at sikre deres rettigheder. Uanset hvilket juridisk behov du har er vi her for at give dig den professionelle rådgivning. 

Familie- og privatret

Juratas Advokater står ved din side når du har behov for rådgivning og hjælp i familieretlige situationer. Vi hjælper bl.a. i følgende type af sager

- Seperation og skilsmisse
- Børne- og tvangsfjernelsessager
- Forældremyndighedssager
- Arv og testamenter
- Dødsbobehandling

Vi har en forståelse for, at familieretlige sager er noget som står klienterne nært, da der jo er tale om familie!

Derfor er vi ekstra nidkære med sagerne og vores rådgivning følges med empati og forståelse.

Retssager

Juratas Advokater står ved din side når du har behov for rådgivning og hjælp til retssagsførelse inden for vores specialeområder.

Ved retssager skal man som det første foretage en procesøkonomisk overvejelse. Giver det mening med en retssag skal man herefter planlægge en strategi der bedst tjener ens sag.

Vi har mange års erfaring med retssagsførelse og ved at retssager ofte kan virke uoverskuelige og langsommelige for klienterne. Vi er derfor altid tilgængelige for klienterne med rådgivning og status på sagen.

Uanset hvilken type retssag der er tale om, er det nødvendigt at sagen behandles grundigt, korrekt og at din advokat forstår dine og/eller din forretningsmæssige behov. At føre en retssag er ikke blot en juridisk, men også en strategisk disciplin, og her er det afgørende, at advokaten har en dyb forståelse for begge dele, hvis du som part i en sag skal opnå det bedst mulige resultat. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvis du eller din virksomhed har brug for bistand i forbindelse med en retssag.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for sparring i forhold til vurdering af, om du eller din virksomhed bør anlægge en retssag.

Udlændingeret

Juratas Advokater står ved din side når du har behov for rådgivning og hjælp til udlændingeretlige sager.

- Familiesammenføring efter danske regler
- Familiesammenføring efter EU regler
- Opholds- og arbejdstilladelser
- Visumsager
- Asylsager
- Klagesager
- Retssager

Du er meget velkommen til at ringe til os vedrørende din sag, så kan vi tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Selskabs- og erhvervsret

Juratas Advokater står ved din side når du har behov for rådgivning og hjælp til selskabs- og erhvervsretlige forhold. Vi hjælper bl.a. i følgende type af sager:

Selskabsret
Erhvervsret
– Etablering af virksomhed og valg af rette selskabsform
– Udarbejdelse af behørige ejeraftaler
– Bestyrelsesarbejde
– Ændringer i selskabs- og kapitalforhold
– Omstrukturering af selskaber
– Generationsskifte
– Køb og salg af virksomhed
– Udarbejdelse og gennemgang af erhvervsretlige kontrakter
– Ledelsesansvar
– Selskabers ophør
– Førelse af retssager
De fleste virksomheder vil på et tidspunkt få behov for proper juridisk rådgivning. Vi hjælper bl.a. i følgende typer af erhvervsretlige sager:

– Køb og salg af virksomhed
– Udarbejdelse og gennemgang af erhvervsretlige kontrakter
– Erhvervslejeretlige sager
– Varemærkesager
– Skatte- og konkurssager

Du er altid velkommen til at ringe til os for at drøfte din sag og for at høre hvordan vi kan bistå dig.
Insolvens og rekonstruktion

Juratas Advokater står ved din side når du har behov for rådgivning og hjælp til konkursretlige forhold. Vi hjælper bl.a. i følgende type af sager:

- Insolvens og konkurs
- Konkurskarantæne
- Tvangsopløsning og genoptagelse
- Rekonstruktion
- Gældssanering

De fleste virksomheder vil på et tidspunkt få behov for proper juridisk rådgivning. Vi hjælper bl.a. i følgende typer af erhvervsretlige sager:
- Køb og salg af virksomhed
- Udarbejdelse og gennemgang af erhvervsretlige kontrakter
- Erhvervslejeretlige sager
- Varemærkesager
- Skatte- og konkurssager

Du er altid velkommen til at ringe til os for at drøfte din sag og for at høre hvordan vi kan bistå dig.

Skatteret

Juratas Advokater står ved din side når du har behov for rådgivning og hjælp til førelse af sager mod SKAT.

Styrk din rettigheder med vores juridiske ekspertise

Uanset hvilket retsområde du har brug for juridisk rådgivning inden for, er vi dedikerede til at forsvare dine rettigheder.